adminstar - 2008-06-18 18:51:09

Na stronie www.cke.edu.pl są już klucze odpowiedzi do testu z egzaminu pisemnego.

Magda, Sylwia, Olek, Cinek - już sprawdzili i okazało się, że zdali. A Wam jak poszło?

www.kaczyniaki.pun.pl www.kinghtsoflight.pun.pl www.narutoprogame.pun.pl www.sport-video.pun.pl www.rangerspl.pun.pl